Nhà máy của chúng tôi có diện tích 6.000 mét vuông và có hơn 70 công nhân. Chúng tôi có 9 máy và 10 người để kiểm soát chất lượng. Bao gồm máy cắt ống tự động, máy tiện CNC, máy đột lỗ, máy uốn ống, máy hàn, máy đóng kiện, máy đánh bóng, máy cắt ống, máy cắt góc.